websites

Ik heb het altijd leuk gevonden om een beetje met html en css te zitten 'knoeien'. Al was het maar om uit te proberen hoe ver je kan gaan op grafisch vlak. In den beginne was dat bij­zonder pover en droe­vig. Ten dele lag dat aan de -vooral typographische- beperkingen van de tech­no­lo­gie, ten dele aan de uit­een­lo­pen­de wijzen waarop de verschillende browsers met de code omgingen, maar vooral toch aan mij­zelf.
Gelukkig zijn er toch een paar eenvoudige sites waar ik stiekem een beetje trots op ben. Behalve deze ei­gen­ste site, zijn dat o.a. de sites van Roxanne en José het videomens.

Het Video Mens

Mijn vriendin wou van haar hobby, video, ook een beetje haar werk maken. Gewoon omdat ze dat graag doet. Om haar hierbij te helpen, heb ik voor haar een website gemaakt waar ze zich kan voor­stel­len en haar nieuwste films kan laten zien.

Roxanne

Niet een van mijn eerste probeersels, dat wil ik niemand aandoen. Deze site maakte ik voor mijn doch­ter Roxanne. In plaats van op css3 en html5 te vertrouwen, gebruikte ik vooral bit­maps: beelden met slices, aangemaakt in PhotoShop